รางวัลที่ได้รับ

           

-          เรื่องสั้น จิตใจในโลกที่เจ็บป่วย เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เนชั่นอะวอร์ด ประจำปี 2547

-          วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง สายลมหนาวแสงแดดอุ่น เข้ารอบ 7 คนสุดท้าย การประกวดรางวัลนายอินทร์อวอร์ด สาขาวรรณกรรมเยาวชน ประจำปี 2550

-          เรื่องสั้น เสียงเพรียกจากป่า ชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ รางวัลตะวันส่องอะวอร์ดครั้งที่ 3 ประจำปี 2553

-          วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง การเดินทางจากแดนฝัน เข้ารอบ 7 คนสุดท้าย การประกวดรางวัลนายอินทร์อวอร์ด สาขาวรรณกรรมเยาวชน ประจำปี 2553

-          ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ สาขาเรื่องสั้น ภายใต้การดูแลของ จำลอง ฝั่งชลจิตร 

-          นิยายเรื่อง ฆาตกร เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย การประกวดนายอินทร์อวอร์ด สาขานิยาย ประจำปี 2554

-          เรื่องสั้น นางงามธรรมชาติ ได้รับเลือกในโครงการเล่าเรื่องโกงเพื่อเท่าทันการโกง โดย สสส. ประจำปี 2555 

-          เรื่องสั้น เมืองอมร 2312 ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้นวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ประจำปี 2555

-          เรื่องสั้น แค่หยิบยื่น เข้ารอบสุดท้ายการประกวดเรื่องสั้นวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555

-          เรื่องสั้น เด็กแว้น เข้ารอบ 20 เรื่องสุดท้ายประกวดรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2556

-          นิยายเรื่อง Cassette ท่วงทำนองในรอยรัก เข้ารอบสุดท้ายการประกวดรางวัลนายอินทร์อวอร์ด สาขานิยาย ประจำปี 2556 (พิจารณาจัดพิมพ์)  

-          เรื่องสั้น ภาพลวงในโลกละครสัตว์ เข้ารอบ Shortlist 10 เรื่องสุดท้ายรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2556